Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ZAPRASZAMY

 

 • ABSOLWENCIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ZAPISZ SIĘ- TYLKO 2 LATA NAUKI( OSTATNIA SZANSA W TYM ROKU SZKOLNYM).OD IX 2021 TRZY LATA NAUKI

​​

 • ABSOLWENCIE GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAPISZ SIĘ
  I ZDOBĄDŻ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

 

 • ABSOLWENCIE SZKOŁY ŚREDNIEJ ZAPRASZAMY DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ NA KIERUNKI TJ. TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK BHP ( NIE WYMAGANA MATURA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURZYSTO !!!!

Zapraszamy na konsultacje z matematyki w dniu 03.06.2020 o godz. 13.00. W celu uzyskania informacji ze względu na określoną liczbę osób prosimy o kontakt ze szkołą.


 


MATURZYSTO !!!!

 

Maturzyści, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki lub przyłbicy w czasie czynności organizacyjnych egzaminu maturalnego zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły do 29.05 2020 roku. Informację proszę przesłać na adres:zsnww@wp.pl. Proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na plakacie

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Inne/2020/2020-05-15_Plakat.jpg

 

 

 

 

ODBIÓR ŚWIADECTWA !!!

 

W sytuacji zakazu organizowania zgromadzeń, odbiór świadectw odbywać się będzie stopniowo. Jeśli uczeń klasy maturalnej będzie chciał odebrać świadectwo musi umówić się z sekretariatem na odbiór e-mailowo: zsnww@wp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 586773035 . Harmonogram wyznaczonych dat do odbioru świadectwa wygląda następująco:

 • 28.05.2020- semestry : VI Z oraz VI Z 2
 • 29.05.2020 – semestr VI B

 

Każdemu  zostanie wyznaczona godzina odbioru po uzgodnieniu telefonicznym lub e- mailowym i proszę się postarać być punktualnie. Przy odbiorze świadectwa należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa (absolwent przychodzi w maseczce
i rękawiczkach oraz z własnym długopisem).

UWAGA! Jeżeli słuchacz nie może o konkretnej godzinie przybyć po odbiór świadectwa może przysłać kogoś z pisemnym upoważnieniem do odbioru.

 

Procedura odbioru świadectwa:

 • Procedura odbioru świadectwa odbywa się  przy wejściu bocznym od strony parkingu ( obok siłowni) , przy wejściu znajdować się może tylko jedna osoba.

UWAGA! W kolejce proszę pamiętać   o zachowaniu odpowiedniej (2m) odległości.

 • W pierwszej kolejności należy rozliczyć się z  opłat za czesne( dokonując przelewu na Konto Bankowe Szkoły Nr 73 1240 5598 1111 0010 3394 3779.  Słuchacz, który nie opłacił czesnego nie otrzyma Świadectwa ukończenia szkoły.
 • Po wyznaczeniu konkretnej godziny Wpisujecie się do księgi absolwentów
 • Następnie dostajecie świadectwo oraz pozostałą dokumentację szkolną

 

 

 

Istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły:

Zespół Szkół Niepublicznych w Wejherowie, oś. Kaszubskie 27, 84-200 Wejherowo.

Bank PKO nr 73 1240 5598 1111 0010 3394 3779.  

 

 

UWAGA !!!!

Informujemy również iż w soboty zjazdowe w razie jakichkolwiek pytań prosze kontaktować sie z sekretariatem ZSN za pomocą bramki sms lub pocztą elektroniczną w godz. 8:00 do 16:00

O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie: www.zsnwejherowo.pl

Pozdrawiamy Sekretariat ZSN

 

 

Zarządzenie nr 1 z dnia 24 marca 2020 r.

Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wejherowie

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wejherowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie, Niepublicznej Szkoły Policealnej w Wejherowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, ustalam co następuje:

 1. Planowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odbywają się zgodnie z ustalonym semestralnym planem zajęć  dla każdego semestru w godzinach zjazdów (piątek i sobota co dwa tygodnie).
 2. Nauczyciele którzy posiadają w domu Sprzęt Komputerowy o minimalnych wymaganiach pozwalających na wykorzystywanie metod i technik kształcenia na odległość pracują w domu.
 3. Nauczyciele przedmiotów przygotowują niezbędne materiały edukacyjne przesyłając je słuchaczom za pośrednictwem znanych im narzędzi informatycznych pozwalających na skuteczną pracę w na odległość. W przypadku Szkoły Policealnej takich aby słuchacze mogli realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego i  z zakresu kształcenia ogólnego  przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych w celu dostosowania ich do możliwości pracy na odległość i uwzględniając możliwości psychofizyczne słuchaczy. Określają również możliwość pracy na platformie epodreczniki.pl 
 4. Każdy z nauczycieli ustala godzinę w ciągu tygodnia na konsultacje indywidualne ze słuchaczami

5) Administrator dziennika do dnia 25 marca 2020 r. umieszcza zapis „przerwa w zajęciach” Od dnia 25 marca 2020r. dotychczasowy tj: z przez 12 marca 2020r. semestralny plan obowiązkowych zajęć (konsultacji).

6) Każdy nauczyciel  potwierdza przepracowane zajęcia w dzienniku elektronicznym w rubryce swojego przedmiotu.

7) Wyrażam zgodę na stosowanie dowolnego sposobu monitorowania postępów słuchaczy oraz sposobu weryfikacji wiedzy ich umiejętności.

8) Każdy nauczyciel przekazuje słuchaczom informację o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których słuchacze mogą korzystać.

9) Sekretariat szkół przekaże słuchaczom informację o sposobie i trybie realizacji zadań sekretariatu szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

10) Pedagodzy i psycholog pracują w odrębnym trybie ustalonym przez dyrektora.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor ZSN

Janusz Krzysztof Rączkiewicz

Drodzy słuchacze,

         Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydłużyła czas przekazania szkole dyplomów i zaświadczeń za zdany egzamin zawodowy do dnia 31 marca..

Wyniki egzaminu zawodowego będzie można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie od dnia 20 marca 2020 r. od godz. ok. 10:30.

Instrukcje logowania się do swoich kont wraz z loginami otrzymają Państwo do 19.03.2020 r. w wiadomości e-mail.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

W zaistniałej sytuacji prosimy o zgłoszanie chęci złożenia deklracji porawkowej droga mailową: zsnww@wp.pl. Deklaracja zostanie wygenerowana a dopełnienie formalności nastąpi w momencie gdy obecna sytuacja ulegnie poprawie o czym będą Państwo poinformowani telefonicznie.

INSTRUKCJA: 

 1. Wejdź na stronę: https://gdansk.epkz.cke.edu.pl/aktywacja
 2. Wpisz swój login użytkownika i kod aktywacyjny (SPRAWDŹ WIADOMOŚĆ E-MAIL).
 3. Utwórz swoje hasło.
 4. Aktywuj konto aby sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego
 5. Zaloguj się: https://gdansk.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f  i sprawdź wyniki egzaminu zawodowego 20 marca od 10:30.

​​Pozdrawiamy

Sekretariat ZSN

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na Naszej stronie !

Serdecznie witamy na stronie naszej szkoły. Jesteśmy placówką z wieloletnim stażem w kształceniu osób dorosłych. Możesz u nas zdobyć:

 • wykształcenie średnie w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • zawód technika w Niepublicznym Policealnym Studium Zawodowym na jednym z wybranych kierunków

Nasza szkoła to placówka edukacyjna z XXI wieku. Najlepsi nauczyciele, najlepsze wyposażenie sal wykładowo-ćwiczeniowych i najlepsza atmosfera nauki. U nas słuchacz zawsze stoi na pierwszym miejscu. Zapraszamy do nauki w naszych murach.

Wybierz naszą szkołę, bo:

 1. NIE MUSIMY OBIECYWAĆ, ŻE BĘDZIEMY DOBRĄ I PRZYJAZNĄ SZKOŁĄ. MY TAKĄ JESTEŚMY! SPRAWDŹ!
 2. POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU TEGO TYPU SZKÓŁ.
 3. NASZYMI WYKŁADOWCAMI SĄ NAJLEPSI NAUCZYCIELE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH.
 4. 90% SŁUCHACZY ZDAŁO MATURĘ!
 5. SŁUCHACZ, KTÓRY ZDECYDUJĘ SIĘ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO ZDAJE GO PRZED KOMISJĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z NAUCZYCIELI, KTÓRYCH ZNASZ. Inne szkoły odsyłają swoich słuchaczy na egzamin maturalny do szkół, których nie musisz znać!
 6. JESTEŚMY SZKOŁĄ POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ, co oznacza,że nasi ABSOLWENCI uzyskują świadectwa ukończenia szkoły publicznej danego typu, które są dokumentem potwierdzającym poziom uzyskanego wykształcenia.
 7. JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ SZKOŁĄ DZIAŁAJĄCĄ W WEJHEROWIE. A DUŻY MOŻE WIĘCEJ!

Zaufaj doświadczeniu i zainwestuj w swoją przyszłość!

 

 

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W: 

 • 3-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • 2- LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
 • SZKOLE POLICEALNEJ NA KIERUNKACH: TECHNIK ADMINISTRACJI (4 SEMESTRY),TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ( 4 SEMESTRY) ORAZ TECHNIK BHP ( 3 SEMESTRY)

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 • ABSOLWENCIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ZAPISZ SIĘ - TYLKO 2 LATA NAUKI( OSTATNIA SZANSA W TYM ROKU SZKOLNYM). OD IX 2021 3 LATA NAUKI.
 • ABSOLWENCIE GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAPISZ SIĘ I ZDOBĄDŻ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 
 • ABSOLWENCIE SZKOŁY ŚREDNIEJ ZAPRASZAMY NA KIERUNKI TJ:  TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK BHP( NIE WYMAGANA MATURA)

​​

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Uwaga!!!

Utworzono dnia 08.04.2020
Informujemy, iż Sekretariat ZSN w dniu 10.04.2020( piątek) będzie nieczynny. Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

UWAGA !

Utworzono dnia 13.03.2020
Szanowni Państwo, aby ograniczyć ryzyko zarażenia  koronawirusem  zmieniamy zasady pracy sekretariatu. Od  dnia 16 marca do 25 marca 2020r. zostaje on zamknięty dla petentów i pracuje wyłącznie w trybie wewnętrznym.   Wszelkich informacji...
czytaj dalej na temat: UWAGA !

UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!

Utworzono dnia 11.03.2020
Zgodnie z decyzją rządu, podyktowaną obawą o bezpieczeństwo epidemiologiczne i chęcią ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa informujemy, iż zjazd 20-21.03.2020 zostaje przeniesiony na dni 27-28.03.2020. Pozdrawiam Dyrektor ZSN
czytaj dalej na temat: UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!

UWAGA !

Utworzono dnia 24.02.2020
UWAGA!!!! Informujemy, iż słuchacze którzy nie zaliczyli semestru mogą złożyc podanie o powtarzanie semestru w sekretariacie szkoły do dnia 13.03.2020 Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: UWAGA !

UWAGA !

Utworzono dnia 11.02.2020
Dzień dobry Informujemy, iż podania na sesję poprawkową, która odbędzie się 21-22 lutego 2020 należy złożyc w sekretaracie szkoły obowiązkowo do dnia 18 lutego 2020 Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: UWAGA !

UWAGA !

Utworzono dnia 20.01.2020
Informujemy, iż sekretariat ZSN od dnia 20.01.2020 do 24.01.2020 czynny od godz. 8:00 do 16:00  Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: UWAGA !

Uwaga!!!

Utworzono dnia 17.01.2020
Informujemy, iż sekretariat ZSN dnia 17.01.2020 czynny od godz. 9:00 do 16:00 Pozdrawiamy
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Uwaga!!!

Utworzono dnia 16.01.2020
Dnia 16.01.2020 Sekretariat ZSN 09.00-16.00. Pozdrawiam Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Uwaga!!!

Utworzono dnia 31.12.2019
Dnia 31.12.2019 sekretariat czynnny od 9:00 do 14:00. Pozdrawiamy. Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Uwaga!!!

Utworzono dnia 23.12.2019
Dnia 24.12.2019 Sekretariat ZSN czynny 09;00-12:00. Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Uwaga!!!

Utworzono dnia 16.12.2019
Informujemy Zakończenie Roku Szkolnego dla VI B odbędzie sie dnia 03.01.2020 r. o godz.16.00. Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Uwaga!!!

Utworzono dnia 16.12.2019
Informujemy,iż dnia 27.12.2019 Sekretariat ZSN będzie nieczynny. Pozdrawiam Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Uwaga!!!

Utworzono dnia 20.11.2019
Dnia 21.11.2019( czwartek) Sekretariat ZSN czynny 09.00-15.00. Pozdrawiamy Sekretariat ZSN
czytaj dalej na temat: Uwaga!!!

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 179

W poprzednim tygodniu: 114

W tym miesiącu: 314

W poprzednim miesiącu: 457

Wszystkich: 96167